onsdag 27. februar 2008

Velkommen til Ninas skoleblogg

Målet med bloggingen er å utveklse erfaringer med og lære om andres skolehverdag og kanskje også å reflektere rundt egen praksis