søndag 8. mars 2009

Min mors hemmelighet

Ikke min mors, men Ellen Astri Lundby sin!
Siste innlegg var skrevet på samefolkets dag. Det er lenge siden. Likevel er det en morsom tilfeldighet at jeg ble fristet til å skrive neste innlegg om nevnte film, eller historie om du vil. Den handler nemlig om "sameproblematikk".

Historien til Ellen Astri er sikkert ikke enestående, noe som gjør den desto mer interessant. Hennes mor mistet språket da hun fikk Alzheimers sykdom. Det som mange trodde var babling, var imidlertid - delvis - samisk. Da Ellen så fant tilbake samelua mormoren hadde sendt henne da Ellen var lita, la hun sammen to og to og dro til Lerresfjorden for å undersøke røttene sine. Kunne hun være same?
Her finner du artikkelen fra A-Magasinet og her kan du også se en trailer fra filmen "Min mors hemmelighet"

I filmen - som også en del av elevene lot seg fascinere av - får man en del interessant informasjon om samene og deres livsvilkår i Norge på 1900-tallet. Her reises og en del problemstillinger som jeg gleder meg til å diskutere i klassen: Hva gjør at mennesker klarer å undertrykke sin identitet? Hva gjør dette menneskene? Regner med at elevene kommer opp med mange flere spørsmål og at de har spennende kommentarer til innholdet i filmen i morgen.

Noe annet som jeg likte veldig godt ved denne filmen, er bildene fram Finnmark. De er ikke spektakulære på noen måte, men gir et bilde av f.eks. at avstandene er store, at menneskene lever et rolig liv i pakt med naturen og seg selv, langt fra storbyens kjas og mas, langt fra mote- og kjøpepress. Dette er også Norge i dag. DET skal ungdommer på Østlandet vite, synes jeg.

Ingen kommentarer: