tirsdag 13. september 2011


Weiter geht`s. Dienstag den 30.8.2011

Vi valgte fortsatt at elevene skulle sitte hjemme – hver for seg. To kom likevel til meg på skolen. De føler seg mer trygge på teknikken her. Jeg opplevde det som litt forstyrrende, for da ble jeg også plutselig involvert i deres tekniske problemer – med lyd spesielt. (Heldigvis er IKT rett over gangen)
Denne gangen fungerte teknikken litt bedre enn sist. Jeg trengte fortsatt trening i å vise fram, veksle mellom «applications» osv. Målet var imidlertid at vi skulle gå i gang med temaet, som er «Multikulturelles Deutschland». Vi har to enkle, men fine dikt:

ogVi praktiserte høytlesning for at folk skal få øve på å bruke stemmen sin i mikrofonen. Vi prøvde så å definere analysebegreper som «motiv» og «tema» og «virkemidler» i dikt, på tysk så klart. Her innførte vi «tenkepauser», dvs. vi ble enige om å koble oss ut 5 minutter for å tenke over spørsmålene og så koble inn igjen for oppsummering, slik man ville gjort det i et vanlig klasserom.

Resultatet ble at elevene hadde lite å komme med i oppsummeringen, og at jeg snakket veldig mye.  Det kan være mange årsaker til det første. Tiden kan ha vært for kort. De satt alene og hadde ingen å bryte meninger med. De våger ikke å si noe. De skjønte ikke diktene. De kan rett og slett ikke definere «motiv» eller formulere et motiv…
Jeg velger å tro de trenger noen å bryne seg på, at det hadde vært fint å sitte sammen med noen andre. Foreløpig har vi bare ett nettklasserom, ergo innkaller jeg alle til skolebygget neste tirsdag, slik at de kan jobbe i små grupper, og forhåpentligvis ha mer å komme med i en oppsummering.


Wir sind "in Gang".  Refleksjoner etter 6.september.
En er syk. Resten stiller på de respektive skoler. Flere smil på skjermen enn på lenge, særlig på Gol. Jeg spør meg selv om det kanskje er bedre å bo på landet enn i byen?

Fra spøk til alvor: Jeg presenterer programmet. Vi skal jobbe med en lengre tekst om «Multikulturelles Deutschland».

Slik jeg ser det, er teksten litt vanskelig. Den inneholder blant annet noen definisjoner som man må forstå, den bruker flere ord om omtrent det sammen (Einwanderer, Zuwanderer), den snakker om statistikk og den «tar som en selvfølge» at leseren vet noe om hvordan Tysklands grenser har endret seg gjennom historien, i det den snakker om «Russlandsdeutsche» og «Vertriebene» osv.

Jeg har løst dette ved å lage mange konkrete spørsmål til teksten, til hvert avsnitt i teksten. Et eksempel:


Jeg starter med å instruere muntlig, men har også laget en «instruks» (da jeg er vant med at alle ikke kan ta en muntlig beskjed «bare sånn»):

Vi gjennomgår oppgavene til første del av teksten i plenum «på direkten» som en introduksjon der vi er samlet. Deretter deler vi oss i fire grupper, som alle jobber med hver sine oppgaver til teksten. Økta i dag er litt lenger enn sist, 25 minutter kobler vi fra. Det vil si: Halve gruppa har jeg i klasserommet mitt. Satelittene kan jeg ikke høre mens de jobber, men de kan nå meg gjennom å vinke på meg inn i kameraet, snakke i mikrofonen eller skrive til meg i chat-feltet på Meetcon.

I dag fikk jeg bare spørsmål fra de elevene som satt i mitt eget klasserom. Samtalen i gruppene gikk tregt, men mye energi gikk til å forstå teksten. Da vi kom til oppsummeringen, der oppgavene var fordelt på forhånd, hadde elevene stort sett svar på alle oppgavene. Dette var gledelig.
Min refleksjon etter dagens økt, er at arbeid i grupper er fruktbart. På fremmedspråket trenger elevene mer tid til å områ seg enn på morsmålet. Ett av målene for dagen var at elevene skulle snakke mer enn meg:


Om ikke dette ble innfridd, fikk de i alle fall snakket mye mer enn før! I dag ble tiden for knapp. Vi fikk ikke oppsummert ordentlig. DET gjør vi «first thing» neste gang.
Et nytt spørsmål har dukket opp: Vi trenger en tavle og elevene trenger å kunne notere underveis i økta. Skjermen bruker de til å følge undervisningen. De kan selvsagt ha gammeldags notatbok, men vil de det?

Følg med neste uke… eller send meg gode tips

Ingen kommentarer: