torsdag 8. september 2011

Tysk Vg3 på Ninas Nett-TV


Tenk at nå er dagen her som jeg har lengtet etter, jeg kommer på ”TV” og jeg er så glad…

Lærerdebut på Internett
Slik kunne en se for seg at en skulle tenke. Selv var jeg mest skeptisk! Skulle jeg undervise folk gjennom dataskjermen? Skulle jeg sette karakterer via en skjerm? Jeg skulle visst det.

Etter noen år med sviktende valg av fremmedspråk på nivå III på St.Hallvard og i Buskerud for øvrig var det (endelig) tid for å tenke nytt. De har ”tenkt nytt” i Østfold og Agder allerede, og i fjor fulgte Møre og Romsdal på. For å gjøre en lang historie kort: Utdanningsavdelingen i Buskerud Fylkeskommune (med politikernes støtte) bestemte seg for å sette i gang desentralisert nettbasert  undervisning i fremmedspråk programfag, nivå III – og det i både spansk og tysk.

I motsetning til i Østfold og Møre og Romsdal, der det foregår slik at en lærer på en skole i fylket har ansvar for organiseringen av faget (informasjon om ukeplan, innsamling av lekser osv. via lærings-plattformen),  ønsket man å gjøre det annerledes i Buskerud.  Fra utdanningsavdelingens side kom kravet om samarbeid i sanntid 2/5 av tiden. 2/5 av tiden skulle settes av til ”selvstudium”, mens 1/5 av tiden dekkes opp av språkkurs i målspråklandet. Elevene skulle også få noe lærerdekning på hjemskolen i  selvstudiumstiden. I opplegget til de tidligere nevnte fylkene inngår det også en time undervisning i uka med lærer på hjemskolen, der denne også har ansvar for å vurdere elevene muntlig, men slik blir det ikke i Buskerud. Nettlæreren skal også ta seg av den biten.

Den største utfordringen i utgangspunktet var: ”Hvordan møtes i sanntid?”. Elever fra Gol, Lier og Ringerike skulle møtes hver uke – men uten å reise. Svaret ble konferanseverktøyet Meetcon. 30.mai møttes optimister og skeptikere til dagskurs hos Per Anton Hansen på Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg. Tiden gikk fort, men jeg følte ikke at dagen var noen stor suksess. Til det var de tekniske problemene for mange.

Jeg forlot Kongsberg med sommerfugler i magen, for jeg visste at dette var ”vinn eller forsvinn” for drømmefaget (tysk III, skoleåret 2012), og JEG hadde fått jobben  - og egentlig også sagt JA!

Startskuddet gikk 18.august ved at de elevene som har valgt faget i skoleåret 2011/2012, jeg og støttelærerne fra hhv. Ringerike og Gol møttes på Ringerike videregående til et slags ”kick-off”. Det var godt å se gruppa samlet. Den består nemlig av 11 velmotiverte flotte ungdommer, som alle er opptatt av tysk, som er glade for at de får sjansen til å ta dette programfaget og som er veldig motivert for skjermundervisning og selvstudium. Godt utgangspunkt med andre ord!

Det var et ”kick-off” helt uten jordbær og champagne (-brus) eller festtaler. I et rom som bar preg av ”forgangne tider” og lang sommerlukning, informerte jeg om faget og tankene rundt undervisningsformen – og selvsagt: GULROTEN – TUREN TIL BERLIN I UKE 43. Vi brukte også tid på å bli kjent.

Også skulle vi teste Meetcon – og utstyret. DET ble heller ikke denne gangen noen stor suksess. Noen fikk lyd, noen fikk bilde, en og annen fikk begge deler. Jeg var mest svett, men siden ungdommen av i dag (fortsatt) er ganske tolerant og – ikke minst optimistisk(!) – kunne vi skilles denne dagen med fortsatt godt humør.

Vi hadde en avtale tirsdag morgen klokka 08.00 (!) – på Internett.

1 kommentar:

Krokofjes sa...

Heia Ninas nett-tv! Lykke til!
Hilsen Gro Eli