mandag 28. november 2011

Å vurdere muntlige prestasjoner over Internett?

Dette har jeg fått i oppdrag - og det er noe av det jeg liker minst ved kurset. Eller kanskje jeg skal si: Det er det som er mest utfordrende! Da jeg fikk i oppdrag å være lærer på dette kurset, ble det samtidig bestemt at jeg skulle ha ansvar for vurdering både i skriftlige og muntlige disipliner.
 I fremmedspråk er det vanlig å skille mellom "forberedt muntlig" og "spontan muntlig". Vi har hatt innlevering av lydfiler tidligere i år og jeg har en på vent nå. Presentasjonen av oppholdet i Berlin, er en "stor" presentasjon. Den skal holdes i Vg-2-klasser på egen skole (dvs. de skolene elevene på kurset kommer fra), men også for meg, pr. nett (de som kommer fra "min" skole, holder selvsagt presentasjonen for meg "live").

Vurderingskriteriene for foredraget etter Berlin, ser slik ut. De samme brukes til muntlig eksamen - (i alle fall hos meg)

Vi prøver å "kurse" elevene i at "opplesning" fra manus er verdiløst. Dette er også den største utfordringen for læreren når man hører et foredrag over Internett. Jeg kan jo ikke se hva eleven gjør - og jeg vil nødig "bli lurt" til å tro at eleven "snakker flytende" når hun "leser flytende".

For å finne ut av dette, har jeg to strategier:
1) Jeg spurte elevene rett ut om de leste eller om de snakket fritt fra stikkord. Eventuelle "mistanker" ble da bekreftet eller avkreftet. Få føler seg fristet til å juge på direkten virker det som.
2) Elevene skal holde/har holdt foredraget i Vg-2-klasser på egen skole. Da har jeg fått med lærerne der til å uttale seg om vurderingen.

Det at elevene holder foredragene flere ganger, har også en annen - veldig god - bieffekt. De MÅ snakke gjennom flere ganger: først for meg, så for en eller to andre lærere. Etter første runde gikk vi dessuten gjennom PP-presentasjonene sammen og rettet dem opp. Jeg ga i tillegg tips om språklige forbedringer som elevene skulle forbedre til de holdt foredraget neste gang. Den aktuelle læreren for "neste gang" får så beskjed om disse, og kan lytte etter dem. Stikkord: vekstpunkt.

De som til nå har holdt foredraget for et publikum flere ganger, har vist god framgang. Nettopp derfor har jeg tro på dette.

Når alt kommer til alt, er det "best" å ha elevene rundt seg, nær seg. Da får man fulgt dem bedre opp, føler man i alle fall, især hvis man er "kontrollfreak" slik som jeg. Når det ikke er mulig, er dette et godt alternativ B, så lenge vi har positive og medvillige lærere på de skolene som rekrutterer elever til kurset.

Mer om vurdering av "spontan tale" over Internett når dette er utprøvd!

Ingen kommentarer: